دانلود ESXi6.5U1 و VCenter 6.5U1

هنوز مدت زمان زیادی از انتشار نسخه بروز رسانی  ESXi 6.5 و VCenter 6.5 نگذشته که شرکت VMware اقدام به انتشار Upadate تکمیلی نسخه U1  کرده است . همانطور که در این مطلب توضیح داده شد با انتشار بسته بروز رسانی برای Vcenter مشکلات این سرویس را بر طرف نموده بود .

VMware-VMvisor-Installer-6.5.0.update01-5969303.x86_64

update-from-esxi6.5-6.5_update01

VMware-ESXi-6.5.0-Update1-5969303-HPE-650.U1

VMware-ESXi-6.5.0-Update1-5969303-HPE-650.U1.Patch

VMware-VCSA-all-6.5.0-5973321

VMware-vCenter-Server-Appliance-6.5.0.10000-5973321-patch-FP.iso

VMware vCenter Server and modules for Windows 6.5 U1

VMware-VIMPatch-T-6.5.0-5973321.iso

طبق اعلام این شرکت بیشترین تغییرات در ESXi  بوده که لیست تغییرات در ادامه تقدیم میشود.


VMware ESXi 6.5, Patch Release ESXi-6.5.0-update01 (۲۱۴۹۹۱۰)

Download Filename:
update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip
Build:
۵۹۶۹۳۰۳
۵۹۶۹۳۰۰
Download Size:

۴۸۳٫۱ MB

md5sum:

۱۲ffcaa19b62adf528471047c33748b5
sha1checksum:
۰dbee11ae00ddfeec368650229a67e9f8d63e007
Host Reboot Required: Yes
Virtual Machine Migration or Shutdown Required: Yes
Bulletins

This release contains general and security-only bulletins. Security-only bulletins are applicable to new security fixes only. No new bug fixes are included, but bug fixes from earlier patch and update releases are included.

If the installation of all new security and bug fixes is required, you must apply all bulletins in this release. In some cases, the general release bulletin will supersede the security- only bulletin. This is not an issue as the general release bulletin contains both the new security and bug fixes.

The security-only bulletins are identified by bulletin IDs that end in “SG”.

Bulletin ID

Category

Severity

Knowledge Base Article

ESXi650-201707201-UG
Bugfix
Critical
ESXi650-201707202-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707203-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707204-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707205-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707206-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707207-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707208-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707209-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707210-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707211-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707212-UG
Bugfix
Important
SXi650-201707213-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707214-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707215-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707216-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707217-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707218-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707219-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707220-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707221-UG
Bugfix
Important
ESXi650-201707101-SG
Security
Important
ESXi650-201707102-SG
Security
Important
ESXi650-201707103-SG
Security
Important

Image Profiles

VMware patch and update releases contain general and critical image profiles.
Application of the general release image profile applies to new bug fixes.
Image Profile Name Knowledge Base Article
ESXi-6.5.0-20170702001-standard
ESXi-6.5.0-20170702001-no-tools
ESXi-6.5.0-20170701001s-standard
ESXi-6.5.0-20170701001s-no-tools

For information on patch and update classification, see KB 2014447.

دانلود ESXi6.5U1 و VCenter 6.5U1

درباره نویسنده

newadmin

پاسخ دهید