VMware-ESXi-6.5.0-5310538-HPE-650.10.1.5.20-Oct2017

طی چند روز گذشته شرکت vmware نسخه جدیدی از ISO Custom مخصوص تجهیزات شرکت HP را با نام های VMware-ESXi-6.5.0-5310538-HPE-650.10.1.5.20-Oct2017 و VMware-ESXi-6.5.0-Update1-6765664-HPE-650.U1.10.1.5.26-Oct2017 منتشر کرد شما دوستان همراه میتوانید از طریق این پست آنرا بطور مستقیم دانلود کنید. اکثر دوستان احتمالا تجریه بروز رسانی نسخه ۶٫۵ U1 را داشته اند و شاید به مشکلی که نسخه مخصوص HP این نسخه با سرور های سری G7 داشته برخود کرده اند . ما امید واریم که این مشکل نسبتا حاد در این نسخه برطرف شده باشد ( این مورد توسط کارشناسان وب سایت در حال تست است ).

در مورد Offline Bundle این نکته را باید یادآوری کنیم که برخلاف آنچه در برخی از سایت های فارسی زبان در مورد این بسته بروز رسانی نوشته شده , پس از عملیات بروزرسانی جهت اعمال تغییر ها باید Host ریست شود !!

در ادامه موراد تغییر داده شده در نسخه ۶٫۵ U1 را مشاهده خواهید کرد.

scsi-mpt2sas–15.10.07.00-1OEM.550.0.0.1331820–Avago–VMwareCertified–2017-02-02
bnxtnet–20.6.302.0-1OEM.650.0.0.4598673–BCM–VMwareCertified–2017-02-02
elx-esx-libelxima.so–11.2.1238.0-03–ELX–VMwareCertified–2017-02-02
brcmfcoe–11.2.1213.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxiscsi–11.2.1238.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxnet–11.2.1149.0-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
lpfc–11.2.266.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
amsd–650.11.1.5-16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
bootcfg–6.0.0.02-03.00.5.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
conrep–6.0.0.03-00.00.8.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
cru–650.6.5.9.8-1.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
fc-enablement–650.3.1.5.4-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
hponcfg–6.0.0.5.0-2.2.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
ilo–650.10.1.0-12.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
oem-build–650.U1.10.1.5-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpdsa–5.5.0.54-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpvsa–5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
smx-provider–650.03.12.50.2-4240417–HPE–VMwareAccepted–2017-02-02
ssacli–3.10.3.0-6.5.0.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
testevent–6.5.0.02-00.00.16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
net-ixgbe–4.5.2-1OEM.600.0.0.2494585–INT–VMwareCertified–2017-02-02
intelcim-provider–0.5-3.3–Intel–VMwareAccepted–2017-02-02
nmlx4-core–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-en–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-rdma–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx5-core–4.16.8.8-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmst–4.6.0.101-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–PartnerSupported–2017-02-02
smartpqi–1.0.0.1060-1OEM.650.0.0.4598673–MSCC–VMwareCertified–2017-02-02
nhpsa–2.0.24-1OEM.650.0.0.4598673–Microsemi–VMwareCertified–2017-02-02
qedentv–3.0.7.2-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2017-02-02
misc-cnic-register–1.713.30.v60.1-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2–2.2.6b.v60.2-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2x–2.713.30.v60.9-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-cnic–2.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
qlnativefc–2.1.57.1-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2fc–1.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2i–2.713.30.v60.5-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02

و موارد اضافه شده به نسخه ۶٫۵

scsi-mpt2sas–15.10.07.00-1OEM.550.0.0.1331820–Avago–VMwareCertified–2017-02-02
bnxtnet–20.6.302.0-1OEM.650.0.0.4598673–BCM–VMwareCertified–2017-02-02
elx-esx-libelxima.so–11.2.1238.0-03–ELX–VMwareCertified–2017-02-02
brcmfcoe–11.2.1213.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxiscsi–11.2.1238.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxnet–11.2.1149.0-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
lpfc–11.2.266.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
amsd–650.11.1.5-16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
bootcfg–6.0.0.02-03.00.5.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
conrep–6.0.0.03-00.00.8.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
cru–650.6.5.9.8-1.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
fc-enablement–650.3.1.5.4-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
hponcfg–6.0.0.5.0-2.2.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
ilo–650.10.1.0-12.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
oem-build–650.10.1.5-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpdsa–5.5.0.54-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpvsa–5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
smx-provider–650.03.12.50.2-4240417–HPE–VMwareAccepted–2017-02-02
ssacli–3.10.3.0-6.5.0.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
testevent–6.5.0.02-00.00.16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
net-ixgbe–4.5.2-1OEM.600.0.0.2494585–INT–VMwareCertified–2017-02-02
intelcim-provider–0.5-3.3–Intel–VMwareAccepted–2017-02-02
nmlx4-core–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-en–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-rdma–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx5-core–4.16.8.8-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmst–4.6.0.101-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–PartnerSupported–2017-02-02
smartpqi–1.0.0.1060-1OEM.650.0.0.4598673–MSCC–VMwareCertified–2017-02-02
nhpsa–2.0.24-1OEM.650.0.0.4598673–Microsemi–VMwareCertified–2017-02-02
qedentv–3.0.7.2-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2017-02-02
misc-cnic-register–1.713.30.v60.1-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2–2.2.6b.v60.2-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2x–2.713.30.v60.9-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-cnic–2.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
qlnativefc–2.1.57.1-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2fc–1.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2i–2.713.30.v60.5-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02

VMware-ESXi-6.5.0-Update1-6765664-HPE-650.U1.10.1.5.26-Oct2017

MD5: fc7655c3cedb2685ce3ba3a8f9608078

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1 Offline Bundle

MD5: d564be1d352abb2741753863b25a15f0

  VMware-ESXi-6.5.0-5310538-HPE-650.10.1.5.20-Oct2017 

MD5 : 3127d58d4bcfc4c909f983fcf884256a

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 Offline Bundle

MD5: 933d580316eb328f4a87335a458cc3d2

درباره نویسنده

newadmin

پاسخ دهید