دانلود بسته کامل VMware 6.5

پایان انتظار برای همه دوستداران مجازی سازی شرکت Vmware. بالاخره شرکت VMware بعد از تمام وعده وعیدهای خود نسخ نهایی Hypervisor قدرتمند ESXI 6.5 و Vcenter را دراختیار کاربران و متخصصان آموزش دیده خود در سراسر جهان قرار داد.  همچون گذشته ما در  NewAdmin  این افتخار را داریم که امکان دانلود این نسخه از همه بسته نرم افزاری را برای شما همراهان عزیز فراهم کنیم. شما میتوانید امکانات جدید این نسخه از ESXi  را در این مطلب و همچنین نحوه نصب و راه اندازی Vcenter را در این اینجا مطالعه نمایید.

 

VMware vSphere 6.5
دانلود بسته کامل VMware 6.5 - VMware vSphere 6.5

VMware vSphere 6.5

Pass : newadmin.ir

MD5SUM(¹) : af7447df72301dd56c9ca3d42f310efc
SHA1SUM(¹) : 4b71e69c606a54ae1c4b34341e341f1f6786d7b2
SHA256SUM(¹) : 435b899e6ca4bd6474c8020083199acc38913176372255fa8c25dbd471aab692

VMware Vcenter Server 6.5

دانلود بسته کامل VMware 6.5 - VMware Vcenter Server 6.5

VCSA 6.5

VMware Vcenter Server 6.5

Pass : newadmin.ir

MD5SUM(¹): 01469bfe099292180fe97abbbf5c58db
SHA1SUM(¹): d4311f6a58f304768e86a7476446769d64fd0ece
SHA256SUM(¹): 5ffc245aaec97f63d799f59c85651468c1dd4cf01e7e2c41b0ed7f725eb10a35

VIM 6.5

VIM 6.5

Pass : newadmin.ir

MD5SUM(¹): 395e2cb061c1cc9acf99ab1556ee09a7
SHA1SUM(¹): 7cae768df7a7d7d342b331a092101abcc7b11c4e
SHA256SUM(¹): d0850c1af6c470141425ff2d592dbfad71010a1007ae5cbb8b7a0e2e05b85fc

vRealize Operations Manager

دانلود بسته کامل VMware 6.5 - vRealize Operations Manager

vRealize Operations Manager

Pass : newadmin.ir

MD5SUM(¹): 544506c6e29e971b10cc60b118066a92
SHA1SUM(¹): 1c668a34ded061277f5aa5455363beb7b20f0966
SHA256SUM(¹): c847b703d4ff65d88a6478f600cfdd13a316fa3ffe31c92e6a5da75a61a6543a

 4.0.0 VMware vRealize Log Insigh

دانلود بسته کامل VMware 6.5 - 4.0.0 VMware vRealize Log Insigh

 4.0.0 VMware vRealize Log Insigh

Pass : newadmin.ir

MD5SUM(¹): 09f0d81930b250de9b18b249b865a3ee
SHA1SUM(¹): c841f2c3037c204e8dff90d72903e946c588c034
SHA256SUM(¹): 22ea78e8ddd069d826b1194ed7ed0a8ca0c1b8a3f7555f7756132af5aa6d6945

 vSphereDataProtection

دانلود بسته کامل VMware 6.5 - vSphereDataProtection

Download

Pass : newadmin.ir

MD5SUM(¹): 9890140253b6607a2b422805c1f335f6
SHA1SUM(¹): 26abad93063d4cdce2c7cb223511e0e4a3de21c7
SHA256SUM(¹): b40c32c43552ed92adfc6918da39b88e7aba3337434adccc4616857953f871af

 VMWare vSphere Replication
 دانلود بسته کامل VMware 6.5 - VMWare vSphere Replication

 VMWare vSphere Replication

Pass : newadmin.ir

MD5SUM(¹): a66625c34389af2ca2bbac22646a53ef
SHA1SUM(¹): 905af7d70083c73bdb34055169a08307a9c46659
SHA256SUM(¹): ccb0909a9ca91ae17acc391d17fb31ba9170e29801c8a768717a35db59521cbd

درباره نویسنده

حکیم

پاسخ دهید