دانلود مستقیم بسته های بروز رسانی ESXI

شرکت Vmware به تازگی بسته های بروز رسانی برای نسخه های مختلف Hypervisor های خود ارائه داده است که شما میتوانید از طریق وب سایت NewAdmin ابن بسته ها را دانلود نمایید . این بسته های بروز رسانی که از نظر اهمیت ؛ اولویت بالایی داشته و به مدیران شبکه نصب آنها به صورت جدی توصیه میشود .

این بسته های برای ESXi نسخه های ۶ ، ۵٫۵ ، ۵٫۱ در دسترس میباشد . هدف از انتشار این بسته در اکثر نسخه ها افزایش سطح امنیتی و رفع خطاهای موجود در Hypervisor است .

در جدول های زیر دلایل انتشار این بسته ها برای نسخه های مختلف شرح داده شده است .

VMware ESXi 6.0 , Patch Release ESXi 600-201608001

Bulletin ID

Category

Severity

Knowledge Base Article

ESXi600-201608401-BG
Bugfix
Critical
ESXi600-201608402-BG
Bugfix
Important
ESXi600-201608403-BG
Bugfix
Important
ESXi600-201608404-BG
Bugfix
Important
ESXi600-201608405-BG
Bugfix
Important
ESXi600-201608101-SG
Security
Important

 

VMware ESXi 5.5 , Patch Release ESXi 550-201608001

Bulletin ID Category Severity Knowledge Base Article
ESXi550-201608401-BG Bug Fix Critical ۲۱۴۴۳۶۱
ESXi550-201608402-BG Bug Fix Important ۲۱۴۴۳۶۲
ESXi550-201608403-BG Bug Fix Important ۲۱۴۴۳۶۴
ESXi550-201608404-BG Bug Fix Important ۲۱۴۵۱۵۵
ESXi550-201608405-BG Bug Fix Moderate ۲۱۴۵۳۷۰
ESXi550-201608101-SG Security Fix Important ۲۱۴۴۳۶۸
ESXi550-201608102-SG Security Fix Important ۲۱۴۴۳۷۰

VMware ESXi 5.1 , Patch Release ESXi 510-201605001

Bulletin ID Category Severity Knowledge Base Article
ESXi510-201605401-BG Bug Fix Critical ۲۱۴۱۴۳۰
ESXi510-201605402-BG Bug Fix Important ۲۱۴۱۴۳۱
ESXi510-201605101-SG Security Critical ۲۱۴۱۴۳۲
۱ESXi510-201605102-SG Security Important ۲۱۴۱۴۳۴

VMware ESXi 6.0, Patch Release ESXi600-201608001 Download-Button

md5 sum : ۵eb316fe40a4208460bc451756f584ba

VMware ESXi 5.5, Patch Release ESXi550-201608001

Download-Button

md5 sum : ۰۳۴f5e8fec698eb3425af5ef671fef6a

VMware ESXi 5.1, Patch Release ESXi510-201605001

Download-Button

md5 sum : ۶e3c5e97f6b5f51de792b3df82b57a2a

 

برای نصب این بسته بروز رسانی می بایست در محیط Shell دستور زیر را وارد نمایید

esxcli software vib update  -d /vmfs/volumes/[DATA-STORE]/[PATCH_FILE].zip

اگر موقع آپدیت به مشکلی مبنی بر آپدیت نشدن به خاطر استفاده از منابع شدید لطفا دستور زیر رو وارد کنید:

esxcli software vib install  -d /vmfs/volumes/[DATA-STORE]/[PATCH_FILE].zip

درباره نویسنده

حکیم

پاسخ دهید