دانلود VMware Horizon 7.7

یکی از محصولات پرکاربرد شرکت VMware که این روزها در بین مدیران شبکه کشور ما بسیار طرفدار پیدا کرده ، بسته نرم افزاری VMware Horizon است . از این محصول شرکت Vmware برای مجازی‌سازی Desktop و Application ها می توان استفاده کرده . با استفاده از این نرم‌افزار شما امکان کنار گذاشتن سیستم‌های سخت‌افزاری (کامپبوترها) که برای کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد را دارید. با اختصاص VDI به هر کاربر و خرید تجهیز مناسب برای این کار دیگر نگران نگهداری از سخت‌افزار، سیستم‌عامل و نرم‌افزار کاربران خود نباشید.

ساختار اصلی این سرویس را  Connection Server تشکیل میدهد که با استفاده از  vCenter فرایند های کنترلی خود را انجام می دهد.

شرکت VMware طی این هفته آخرین نسخه VMware Horizon 7.7 را با تغییرات نسبتا زیادی منتشر کرد . از ویژگی های بارز این نسخه پشتیبانی کامل از vSphere 6.7 u1 وvSAN 6.7 U1 همچنین سرور ۲۰۱۹ مایکروسافت است که در کنار GUI مبتنی بر HTML5 باعث شده تا دسترسی به کنسول مدیریتی این سرویس سریعترو ساده تر شود .در ادامه به برخی از امکانات جدید این نسخه خواهیم پرداخت .

What’s New with Horizon 7.7

Horizon Connection Server

     Horizon Administrator

To identify the Horizon 7 pod you are working with, Horizon Administrator displays the pod name in the Horizon Administrator header and in the Web browser tab.

You can monitor the system health of Unified Access Gateways version 3.4 or later from Horizon Administrator.

You can view the connected user when you verify user assignment for desktop pools.

Horizon Console (HTML5-based Web Interface)

You can manage View Composer linked-clone desktop pools.

You can manage manual desktop pools.

You can manage persistent disks for linked-clone desktop pools in Horizon Console.

Horizon Help Desk Tool

You can end an application process running on an RDS host for a specific user in the Horizon Help Desk Tool.

Cloud Pod Architecture

When you create a global application entitlement, you can specify whether users can start multiple sessions of the same published application on different client devices. This feature is called multi-session mode.

When you create a shortcut for a global entitlement, you can configure up to four subfolders.

You can use a single vCenter Server instance with multiple pods in a Cloud Pod Architecture environment.

Published Desktops and Applications

A farm can contain up to 500 RDS host servers.

For published applications, users can configure the multi-session mode to use multiple instances of the same published application on different client devices. For published desktop pools, users can initiate separate sessions from different client devices.

You can set the RDS host in the drain mode state or in the drain mode until restart state. Horizon Agent communicates the status of the RDS host to Connection Server. You can monitor the status of the RDS host in Horizon Administrator.  

You can enable hybrid logon for after you create an unauthenticated access user. Enabling hybrid logon provides unauthenticated access users domain access to network resources such as fileshare or network printers without the need to enter credentials.

vSphere Support

vSphere 6.7 U1 and vSAN 6.7 U1 are supported.

Virtual Desktops

vMotion support for instant-clone desktop pools, linked-clone desktop pools, and automated desktop pools that contain full virtual machines.

Horizon Agent for Linux

Single sign-on support on additional platforms
Single sign-on (SSO) is now supported on the SLED/SLES 12.x SP1/SP2/SP3 desktops.

Audio-in support on additional platforms
Audio-in is now supported on SLED 11 SP4 x64 or SLED/SLES 12 SP3 x64 desktops​.

Instant-clone floating desktop pool support on additional platforms
Instant-clone floating desktop pool support is now available on SLED/SLES 11 and 12.x or later desktops.

Session Collaboration
When the session collaboration feature is enabled for a remote Linux desktop, you can invite other users to join an existing remote desktop session or you can join a collaborative session when you receive an invitation from another user.

Instant-clone offline domain join using Samba​
Instant-cloned Linux desktops are allowed to perform an offline domain join with Active Directory using Samba. This feature is only supported on Ubuntu 14.04/16/04/18.04, RHEL 6.9/7.3, CentOS 6.9/7.3, and SLED 11 SPF4/12.

Horizon Agent

Client drive redirection over VMware Virtual Channel (VVC) or BEAT side channel has improved when copying a large number of small files and also when indexing a folder that includes a large number of files.

Horizon 7 version 7.7 supports VMware Virtualization Pack for Skype for Business in an IPv6 environment.

When client drive redirection is enabled, you can drag and drop files and folders between the client system and remote desktops and published applications.

The VMware Virtual Print feature enables users to print to any printer available on their Windows client computers. VMware Virtual Print supports client printer redirection, location-based printing, and persistent print setting.

You can add a Virtual Trusted Platform Module (vTPM) device to instant clone desktop pools and add or remove a vTPM during a push-image operation.

Windows Server 2019 is supported for RDS hosts and virtual desktops.

The Virtual Printing feature is supported for published desktops and published applications that are deployed on RDS hosts that are physical machines.

The clipboard audit feature is supported for all Horizon Client platforms. With the clipboard audit feature, Horizon Agent records information about copy and paste activity between the client and agent in an event log on the agent machine. To enable the clipboard audit feature, you configure the VMware Blast or PCoIP Configure clipboard audit group policy setting.

Physical PCs and workstations with Windows 10 1803 or higher can be brokered through Horizon 7 via Blast Extreme protocol.

Horizon GPO Bundle

You can configure group policy settings for the VMware Virtual Print Redirection feature.

You can configure group policy settings to specify the direction of the drag and drop feature.

Horizon Client

Refer Horizon Clients Documentation page for new features in Horizon Client 4.10, including HTML Access 4.10 .

Vmware Horizon Server 7.7
VMware-Horizon-7.7-Clients

VMware-Horizon-7.7-Utility

درباره نویسنده

newadmin

پاسخ دهید