Expandable Reservation for Resource Pools

در این مطلب قصد داریم تا کمی درباره Expandable Reservation for Resource Pools در VMware صحبت کنیم .

یکی از سوالاتی که در مورد منابع (RP) عمولاً  پرسیده می شود ، «رزرو قابل ارتقا» است.

رزرو قابل ارتقا چیست و چرا باید به آن اهمیت بدهیم؟

به بیان ساده ، یک مجموعه منابع با “رزرو قابل ارتقا” می تواند با درخواست منابع بیشتر از والدین ، رزرو خود را گسترش دهد.

نیاز به گسترش رزرو از افزایش تقاضای رزرو برای  objects child) VM یا Resource pools) ناشی می شود.

که  اگر منبع منابع والدین کمبود منابع داشته باشند ، والدین با درخواست منابع از والدین خودرا ، رزرو خود را گسترش می دهند.

بیایید سعی کنیم این را با یک مثال ساده درک کنیم. سلسله مراتب RP زیر را در نظر بگیرید. اگر RP-4 مجبور باشد رزرو خود را گسترش دهد ، از والدین RP-2 خود منابعی را درخواست می کند و اگر RP-2 مجبور باشد منابع خود را گسترش دهد در نهایت Root-RP را درخواست می کند

Resource pool با رزرو ثابت

یک مجموعه منابع با رزرو ثابت نمی تواند رزرو خود را گسترش دهد و هر عملیاتی که نیاز به رزرو داشته باشد در صورت کمبود منابع شکست می خورد.

با توجه به مثال فوق ، کلیه Resource pool ها دارای مجموعه رزرو قابل ارتقا هستند. سپس رزرو RP-4 را از حالت “Expandable” به مقدار ثابت 300MB مطابق شکل زیر تغییر دادم.

حالا تنظیمات برای RP-4

می توانیم ببینیم که ، اگرچه رزرو استفاده شده توسط همه ماشین های مجازی صفر است ، رزرو مورد استفاده در سطح Resource pool به عنوان 215 مگابایت نشان داده شده است. این رزرو از حافظه سربار VM (در محاسبه ESXi) حاصل می شود.

در این مرحله من دو ماشین مجازی دیگر به مجموعه منابع اضافه می کنم و یکی از آنها را روشن می کنم.

اکنون سطح Resource pool از میزان رزرو استفاده می کند همانطور که در زیر نشان داده شده است.

وقتی VM دیگری را در Resource pool روشن می کنم ، مانند تصویر زیر با خطا از کار می افتد.

دلیل این اتفاق نبود حافظه کافی برای جایگزینی ماشین مجازی جدید است (حافظه سربار آن باید رزرو شود).

سپس ، نوع رزرو را به “Expandable” تغییر داده و روشن / خاموش موفقیت آمیز است.

همانطور که از شکل بالا می بینیم ، اگرچه رزرو پیکربندی شده 300 مگابایت را نشان می دهد ، رزرو مورد استفاده 321 مگابایت است که نتیجه رزرو قابل ارتقا است. این فقط یک نمونه از چگونگی رزرو قابل ارتقا می تواند مفید باشد.

اگر ماشین های مجازی داخل RP رزروهای خاص خود را داشته باشند ، آن ها نیز در رزرو مورد استفاده RP حساب می شوند. از این رو ، همیشه توصیه می شود رزرو RP به عنوان “قابل ارتقا” نگهداری شود زیرا با درخواست منابع بیشتر از منابع والدین ، می تواند هرگونه افزایش تقاضای رزرو را تأمین کند.

 

منبع

درباره نویسنده

علی رضا یزدان پناه

پاسخ دهید