TCP/IP Networking for Developers

بسته آموزشی TCP/IP Networking for Developers که در این مطال منتشر شده است میتواند راه گشای خیلی از مشکلات ابتدایی برنامه نویسان باشد.

دانش برنامه نویسی که امروزه جزء جدا نشدنی مدیریت شبکه ها است و کارشناسان شبکه برای آشنایی بهتر و پیشبرد اهداف اجرایی خودب می بایست حداقل با یک زبان برنامه نویسی بروز آشنایی لازم را داشته باشند.در کنار آن برنامه نویسان حرفه ای نیز بایستی با مباحث زیرساختی شبکه آشنایی کافی داشته باشند و این دو مورد در کنار هم کمک شایانی به بهبود عملکرد هر دو گروه خواهد داشت

در این مطلب بسته آموزشی با عنوان TCP/IP Networking for Developers از شرکت pluralsight معرفی خواهیم کرد که در بالا بردن سطح علمی دانش شبکه برنامه نویسان موثر خواهد بود ولذا به همکاران Develper پیشنهاد میشود تا با استفاده از مطالب مطرح شده در این بسته آموزشی و بهرمندی از این آموزش اقدام به توسعه نرم افزار های خود کنند.

شما همارهان عزیز برنامه نویس  می توانید برای ارتقا سطح فنی دانش شبکه خود نیز کتاب Network Warrior که در این مطلب منتظر شده است را مطالعه کنید

این بسته آموزشی یک ساعت و سی دقیقه  که Steve Evans مدرس ان است شامل مباحث زیر می باشد .

Networking Basics
Overview of Network Request
Client IP Configuration
IPv6

Name Resolution
How does DNS work ؟
nslookup
DNS Caching
Hosts File
DNS Record Types
Wildcard Records
Review of DNS Trace

IP Routing
IP Routing Overview and Troubleshooting
Subnets
Routes
NAT and Private IP’s

Port Connectivity
TCP and UDP
Testing Port Connectivity
Firewalls
NAT and Private IP’s

Network Capture
Wireshark
Fiddler

TCP/IP Networking for Developers

newadmin.ir

درباره نویسنده

newadmin

پاسخ دهید