Troubleshooting Cisco Networks: IPv4 Routing Protocols for CCNP R&S 300-135 TSHOOT

یکی از جذابترین سرفصل های آموزشی شرکت Cisco  بی شک دوره CCNP است . علاقه مندان به یادگیری شبکه در این سرفصل با مسائل و مشکلات احتمالی در شبکه آشناشده و راه حل های رفع این خطاها را نیز فرا میگیرند. ما قبلادر این پست کتاب CCNP Routing and Switching Route 300-101  را برای شما دوستان به اشتراک گذاشتیم و این بار قصد داریم تا یکی از بهترین مجموعه های آموزشی مربوط به سرفصل CCNP را جهت استفاده شما همراهان به اشتراک بگذاریم .شرکت Pluralsight که تعدادی زیادی از آمورش های آن در وب سایت به اشتراک گذاشته شده است ، بسته آموزشی  به عنوان Troubleshooting Cisco Networks: IPv4 Routing Protocols for CCNP R&S 300-135 TSHOOT در اواخر ماه گذشته میلادی به بازار عرضه کرد .

دانلود کتاب CCNP Routing and Switching TSHOOT 300-135

دانلود کتاب CCNP Routing and Switching TSHOOT 300-135

آقای Ben Piper مدرس موفق این شرکت در این بسته آموزشی با روش نوین سناریو محور  آموزش این سرفصلل را بر عهده دارد. وی که بجز تخصص در مباحث آموزشی شرکت Cisco  دارای مدارک آموزشی شرکت مایکروسافت و سیتریکس است چندین ویدئو آموزشی دیگر را نیز در این رابطه با همکاری شرکت Pluralsight به بازار عرضه کرده است .

شما در طی  این آموزش موارد زیر را فرا خواهید گرفت .

Course Overview
Course Overview

Introduction to Troubleshooting IPv4 Routing Protocols             
Introduction to Troubleshooting IPv4 Routing Protocols
Network Troubleshooting Methodology Redux
Summary

Lab Setup                                                                             
VIRL and iOS Versions
Importing the Course Topology
Saving Your Work
L2 and L3 Topology Diagrams
Summary

Troubleshooting EIGRP Adjacencies                                           
Introduction
Trouble Ticket #1
Trouble Ticket #2
Trouble Ticket #3
Summary

Troubleshooting EIGRP Operations                                             
Trouble Ticket #4
Trouble Ticket #5
Trouble Ticket #6
Trouble Ticket #7
Summary

Troubleshooting OSPF Adjacencies                                            
Trouble Ticket #8
Trouble Ticket #9
Trouble Ticket #10
Summary

Troubleshooting OSPF Operations                                              
Trouble Ticket #11
Trouble Ticket #12
Summary

Troubleshooting Redistribution                                                 
Trouble Ticket #13
Trouble Ticket #14
Trouble Ticket #15
Trouble Ticket #16
Summary

Course Summary              

دانلود بسته آموزشی

Troubleshooting Cisco Networks: IPv4 Routing Protocols for CCNP R&S 300-135 TSHOOT

Troubleshooting Cisco Networks: IPv4 Routing Protocols for CCNP R&S 300-135 TSHOOT

Pass : newadmin.ir

درباره نویسنده

حکیم

پاسخ دهید