بسته آموزشی Network Design Cookbook

طراحی هر شبکه مهمترین بخش از فرآیند به وجود آمدن آن شبکه است. فرآیندی که در آن فرد و یا تیم به مدد تجربه و استفاده از به روش ها (Best Practices) اقدام به تبیین ابعاد مختلف وجودی شبکه با توجه به ماهیت کاری و همچنین اهداف سازمانی در نظر گرفته شده برای آن می­پردازند.
فرآیند طراحی چیزی به مراتب پیچیده تر و مهم تر از فاز های پیاده سازی و یا حتی خطایابی در شبکه است، از این روست که اگر طراحی در شبکه ای به درستی و دقت صورت گرفته باشد و جنبه های مختلف در آن مدنظر قرار گرفته باشند فاز های پیاده سازی و خطایابی، در صورت ضرورت، به سرعت انجام خواهند گرفت و در زمان و هزینه صرفه جویی خواهد شد.

بسته آموزشی Network Design Cookbook که مجموعه آموزشی بر اساس کتاب Network Design Cookbook نوشته آقای Michel Thomatis است ، به اصول طراحی شبکه های مبتنی بر Cisco می­پردازد. در این کتاب اصول فنی که باید در فرآیند طراحی شبکه مدنظر قرار گیرند بررسی شده اند و سعی شده نقاط مبهم این فرآیند روشن شوند. همچنین نتایج عدم در نظر گرفتن طراحی مطلوب در هر بخش مورد بررسی قرار گرفته اند.

بخش های مختلف این کتاب و مجموعه آموزشی شامل عناوین زیر می­شوند:

 1.  Requirements

  1. General Requirements
  2. Technical Requirements
  3. Solutions and Services
 2. General Design

 3. Business Solutions

  1. Collaboration Solutions
  2. PCI/DSS
  3. Physical Security
  4. Data Loss Prevention
  5. Cloud Computing
  6. Disaster Recovery
 4. System Solutions

  1. Server Solution
  2. Desktop Solution
  3. Endpoint Security
  4. Social Networking
  5. Web 2.0
  6. System Virtualization
  7. Unified Computing
  8. Data Management (Storage)
  9. NMS Solutions
 5. Foundation Solutions

  1. LAN (Campus)
  2. Storage (SAN, NAS)
  3. Data Center
  4. Wide Area Network (WAN)
  5. Internet Edge
 6. Network Solutions

  1. Firewall
  2. Intrusion Prevention
  3. Content Security
  4. VPN and Remote Access
  5. Identity-Based Access Control
  6. Proxy
  7. DMZ and Extranet
  8. Voice (Unified Communications)
  9. Messaging
  10. Conferencing
  11. Call Center
  12. Presence
  13. Video
  14. Wireless
  15. Teleworker
  16. Network Virtualization
  17. High Performance Computing (HPC)
  18. Content Switching
  19. Optimization
  20. Web and E-Commerce
 7. Services

  1. General Services
  2. IP Routing
  3. LAN Switching
  4. Quality of Service (QoS)
  5. IP Multicast
  6. IPv6
  7. IP Services and Features
  8. Network Management
  9. First Hop Redundancy Protocol (FHRP)
  10. Virtual Private Network (VPN)
  11. Network Security
  12. Tunneling (L3VPN, L2VPN)
  13. Identity Access Control

Download

Pass :newadmin.ir

part-1

part-2

درباره نویسنده

رضا دانشمند

پاسخ دهید